Bygge uten å søke

Dette kan du bygge uten å søke kommunen om tillatelse. Finn ut hva du kan bygge eller gjøre om på eiendommen din uten å søke. I denne veilederen kan du finne ut om du kan bygge uten å søke etter 1.

Bygge uten å søke

Mens du før bare kunne bygge inntil 15 kvadratmeter uten å søke, blir det. Etter de nye reglene kan du bygge større uten å søke (foto: Pixabay.com). Dette kan du bygge uten å sende nabovarsel. NYE REGLER: Bygger du uten å søke kan ikke bygget brukes til overnatting.

Bygge uten å søke

Bygget kan være maks 50 kvadratmeter stort, og bygges inntil én.

Vi gjør det enklere for folk å bygge på egen eiendom uten å måtte søke, og kommunen slipper å bruke ressurser på mindre byggesaker, sier. Så stor garasje kan du snart bygge – uten å søke. Her kommer en gledelig nyhet til alle som planlegger nytt anneks, lysthus, redskapsbod ol i 2015! Snart kan du bygge garasje og småbygg uten å søke. Han sier det skal bli enklere, hurtigere og billigere å bygge. Dersom det er bygget uten tillatelse vil utgangspunktet være at du tar kontakt med kommunen. Det kan gi mulighet for å søke om godkjenning i. I tillegg kan du bygge så nære som 1 meter.

Bygge uten å søke

Om du kan bygge uten å søke avhenger av hvilke bestemmelser som gjelder for området du ønsker å bygge på. Nye regler gjør det enklere å bygge tilbygg og føre opp mindre bygg på egen eiendom, uten å søke kommunen eller spørre naboen. Det betyr at du kan begynne å bygge uten å gi kommunen beskjed på forhånd. Byggereglene gjelder fullt ut, og du er ansvarlig for at byggefeil. Dette kan du bygge uten å sende inn søknad til kommunen. Informasjon fra Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) blant annet med veiviseren: Bygg uten å søke. Kommunen skal gjennom sin byggesaksbehandling påse at plan- og.

Som det fremgår av rettledningen så kan en ikke bygge uten å søke i uregulerte områder. Fra juli i år har myndighetene gjort det mye enklere å bygge uten at du må søke. Via veiviseren «Bygg uten å søke» får du enkelt svar på om du. Den som skal bygge har selv ansvar for å sjekke at tiltaket ikke kommer i strid med plan-. Finn ut hvilke regler som gjelder og hva du kan bygge uten å søke på forhånd. Staten vil gjøre det enklere å bygge mindre. Det som er svært viktig å være klar over før man begynner å bygge uten å søke er at man er ansvarlig for at det er lovlig! Den som skal bygge, har imidlertid selv ansvar for å sjekke at tiltaket ikke kommer i strid med plan- og.

Bygg uten å søke – informasjon fra Direktoratet for byggkvalitet. Du kan sette i gang en rekke byggeprosjekter uten å søke. Dette må du sjekke først Informasjon fra Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) blant annet med veiviseren: Bygg uten å søke. Tiltaket må være innenfor plan- og bygningslovgivningen selv om det er unntatt fra søknadsplikt og byggesaksbehandling.