Bygge garasje regler 2016

Du kan bygge garasje på inntil 50 kvadratmeter uten å sende søknad til kommunen eller varsle naboen. Muligheter for å bygge en ny garasje på en enkel måte er alltid kjærkommen for boligkjøpere. Veilederen viser samtidig hva som gjelder av regler for avstand til nabotomt, avstand til byggverk på.

Bygge garasje regler 2016

Fordelen med de nye og utvidete reglene for hva som er unntatt søknadsplikt er uten. Garasje, uthus, hobbybod og liknende på inntil 50 m2 kan bygges inntil 1 meter fra nabogrensen. NYE REGLER: Bygger du uten å søke kan ikke bygget brukes til overnatting. Bygget kan være maks 50 kvadratmeter stort, og bygges inntil én. LES OGSÅ: Frykter nabokrangler med nye byggeregler.

For garasjer, som du etter de nye forskriftene kan bygge uten. Hvilke vedlegg er aktuelle i en byggesøknad for garasje? Men kan man ikke bygge intill 50 kvm uten å søke med de nye reglene da? Juli 2015 trer de nye byggereglene i kraft. Det vil si at da kan du sette opp mindre byggverk, som garasje og andre uthus, på inntil 50 m2 kun 1 m fra naboens. Flere plan- og byggeregler trer i kraft denne datoen. LES OGSÅ: Byggereglene som gjelder fra 2016. Det vil bli mulig å bygge garasje eller uthus på inntil 50 kvadratmeter uten å sende søknad til kommune eller varsle.

Bygge garasje regler 2016

Men da må en rekke krav og regler overholdes, og bygget kan ikke brukes til beboelse. Byggesøknad for tilbygg opp til 50 kvm – byggesøknad uten krav til ansvarsretter. Tenkte og bygge ny garasje til sommeren, garasjen blir over 50m2. Når tiltrer de nye reglene som sier at en Ikke trenger å sende inn søknad for bygg under 50 kvm? For de litt større tiltakene man kan bygge uten å søke f. Går du med planer om å bygge garasje eller carport? Enklere byggesaksregler iverksettes 1. Dette vil gjøre det enklere for alle som vil sette opp en garasje, en sykkelbod, en terrasse.

I deler av Bergen er det flere arealplaner som har strengere regler for. Garasjer, boder og andre frittstående. Lov om endringer i plan- og bygningsloven (forenklinger i byggesaksdelen og oppheving… Løsningen på samvirkeproblemer kan være at sektorlovens materielle regler skal gjelde, mens… som f.eks. boder, tekniske rom og integrert garasje.). Oppdatert av: Bygg og Areal (04.jan.2016). Etter endringer i byggereglene (i kraft 1. juli 2015) kan man, under visse forutsetninger, bl. Skal du bygge garasje, avkjørsel, parkeringsplass eller lignende? Kommunen skal gjennom sin byggesaksbehandling påse at plan- og.

Flere tiltak blir unntatt fra søknadsplikt, blant annet frittliggende garasje inntil 50 m2 og tilbygg. Søknadspakke for mindre byggetiltak (pdf). Sjekk bestemmelsene før du begynner å bygge! Uansett hva du ønsker å bygge må tiltaket være i samsvar med plan og regelverk. For garasjer og uthus kan kommunen gi tillatelse til plassering inntil 1 meter. Nytt regelverk kan øke antall nabokrangler.

Dette er gjerne knyttet til at en av naboene ønsker å bygge nytt hus, garasje. Vil du bygge garasje, carport eller uthus? Tiltakene som her nevnt er frittliggende bygninger. For garasjer eller carporter bygget sammen med huset, se under. Når du skal bygge frittstående garasje, bod eller lignende er det tre ulike kategorier. Et viktig krav er at bygget ikke skal brukes til beboelse eller næringsdrift, men som uthus, garasje eller lignende. Du kan med andre ord ikke ha soverom, kjøkken.

Bygg uten å søke Informasjonsark om dispensasjon (dibk.no).