Bygge anneks regler

Her kommer en gledelig nyhet til alle som planlegger nytt anneks, lysthus, redskapsbod ol i 2015! Juli 2015 trer de nye byggereglene i kraft. Nye byggeregler gjør det enklere å bygge et anneks.

Bygge anneks regler

Følg disse 3 rådene før du går i gang. Som ved valg av ferdighus er nordmenn delt på midten når de velger. Selv om du ikke må søke kommunen, er det ditt ansvar å sørge for at det du vil bygge er i tråd med lovverket og reguleringsplaner.

Små, frittliggende bygg på eiendommen, slik som anneks, boder og lysthus er i.

Bygge anneks regler

Tomten må blant annet være bebygd fra før, og reglene for bygging nær. De nye reglene skal altså gjøre det enklere for deg og meg å bygge på egen eiendom, i tillegg til at det skal sørge for en enklere prosess for. Når bygget ferdig satt opp vil koste under 50. NYE REGLER: Bygger du uten å søke kan ikke bygget brukes til. Plan- og bygningsloven setter strenge regler for hvordan det skal bygges. Du kan ikke sette opp en redskapsbod og innrede det som anneks for å skaffe flere. Etter de nye reglene kan du bygge større uten å søke (foto: Pixabay.com).

Dette kan du bygge uten å sende nabovarsel. Flere plan- og byggeregler trer i kraft denne datoen. Bygg utebod eller anneks uten å søke. Dersom det er større enn 50 kvadratmeter, gjelder igjen regelen om at det må være fire meter fra. Vanlig oppussing og reparasjoner er det naturligvis bare å sette i gang med uten videre – under forutsetning av at du vet hvordan du. Ny veiviser på nett hjelper deg med å finne ut om du kan benytte deg av de nye reglene. Skal du bygge garasje, anneks eller lysthus?

Men plan- og bygningsloven § 20-3 ledd gir hjemmel for ved forskrift å unnta mindre tiltak fra byggesaksbehandling. Byggesøknad for tilbygg opp til 50 kvm – byggesøknad uten krav til ansvarsretter. Når tiltrer de nye reglene som sier at en Ikke trenger å sende inn søknad for bygg. Tenker å sette opp 15 m2 anneks på hytta, men har problemer med å. Vi gjør det enklere for folk å bygge på egen eiendom uten å måtte søke, og kommunen. Enklere byggesaksregler iverksettes 1. Faktisk kan du sette opp et anneks på 15 kvadratmeter uten å spørre om lov. Det kan være alt fra å bygge egentegnede anneks til å sette opp. Finnes der generelle regler for anneks og hvor finner vi disse.

Den største endringen, slik jeg ser det, er at folk flest må sette seg inn i reglene før de begynner å bygge. Det er to viktige feller som du må passe på at du ikke går i om du har planer om å bygge garasje. Dersom du skal gå i gang med et byggetiltak må det være i tråd med plan- og bygningslovens regler. Skal du bygge garasje eller lysthus, så slipper du nå å søke kommunen. Vi får en del spørsmål på boligvisningene våre om hvilke regler som. Når de nye reglene for byggesak trer i kraft, kan du som skal bygge blant annet bruke 12 informasjonsark utarbeidet av Norsk kommunalteknisk. Måtte rive anneks – i nabolaget bygges det heftig.

Gå til Nye og enklere byggeregler – Etter 1. Den som skal bygge, har imidlertid selv ansvar for å sjekke. Og med nye, forenklede regler fra 1. Nå blir det enda lettere å bygge det annekset du har tenkt på så.