Byarkivet trondheim

Bruk knappene over for å bestille arkivmateriale. Innsyn i byggesaker for ett år tilbake er tilgjengelige via den offentlige postlisten for bygge-, plan og. Trondheim byarkiv: 72 54 82 80; Meglerpakken: 917 95 159.

Byarkivet trondheim

Trondheim byarkiv, Trondheim folkebibliotek og Universitetsbiblioteket i Trondheim. Explore Municipal Archives of Trondheim’s 10892 photos on Flickr! Statsarkivet samarbeider med Interkommunalt arkiv Trøndelag, Trondheim byarkiv, NTNU universitetsbiblioteket og Forsvarsmuseets bibliotek i Arkivsenteret på. Byggesaksarkivet i Trondheim kommune er et såkalt «levende» arkiv.

Byarkivet trondheim

Det vil si at arkivet ikke er avsluttet, og at nye. Vi oppbevarer over 20 000 hyllemeter papirarkiv fra Trondheim kommune, gamle. Grunnet manglende etterspørsel har ikke Trondheim byarkiv betjening på. Informasjon om senterets tjenester og samlinger. Trondheim byarkiv, Trondheim, Norway. Trondheim byarkiv – byens hukommelse. Det er ingen tilgjengelig beskrivelse av dette resultatet på grunn av nettstedets robots. Trondheim byarkiv er en del av Arkivsenteret Dora i Trondheim, et samarbeid bestående av statlige, kommunale og private arkiv.

Skulle likt å stikke innom bakgårdene med et videokamera, og gjerne tatt en prat med gutta.

Byarkivet trondheim

Bildet er hentet fra Trondheim Bys Kalender. Trondheim ble i 1964 slått sammen med Strinda, Tiller, Leinstrand, og Byneset. Trondheimsbilder er et samarbeid mellom Trondheim byarkiv, Trondheim. Trondheim byarkiv er kommunens ledende faginstans innen arkiv. Trondheim byarkiv holder til på Arkivsenteret Dora sammen med flere andre arkivinstitusjoner.

Adresse: Maskinistgata 1 Postadresse: Byarkivet, 7004 Trondheim. Olavs Hospital HF, Helse Midt-Norge RHF. Hvem skulle tro at et bilde av en platebutikk i Brattørgata tidlig på 1980-tallet kunne skape ”seer storm”? Et bilde som vi publiserte på vår Flickr profil i august. Arkivlederseminar med IKA Kongsberg. Dette er det offisielle nettstedet for historiske bilder fra Trondheim.

Stilling som konsulent Ved Trondheim byarkiv er det ledig fast 100 % stilling som konsulent ved Trondheim byarkiv, sentralarkivet. View Trondheim byarkiv’sØrens mekaniske Værksted set on Fluidr. Fluidr makes it easy to view photos and videos on Flickr using continuous pagination which. Trondheim byarkiv, som er årsaken til at vi når målene våre år etter år! Dette er et kart lagt ut på flick’r av byarkivet i Trondheim, det trenger id av nummerkode og fargekode, og hvorfor er noen bygninger merket med. Vi bevarer statlige, kommunale og private. Postadresse: Kulturetaten, Byarkivet, Postboks 1453 Vika, 0116 Oslo.

Trondheim kommune, Trondheim byarkiv, Postboks 2300 Sluppen, 7002 TRONDHEIM. Internettbaserte arkiv med gamle bilder fra Trondheim skal bli lett. Byarkivet, Trondheim folkebibliotek. Prisen for Årets arkiv ble i år delt ut i forbindelse med 6.