Bya beregningsregler

BYA og der det er gitt konkrete ytelser i forskrift eller som preaksepterte ytelser i veiledning. Forholdet mellom regelverket og eldre reguleringsplaner er også. Ved søknad om tilbygg til en bolig bestemmer kommunens reguleringsplan utnyttelsgraden som skal være oppgitt i prosenter bebygd areal (% BYA).

Bya beregningsregler

I Molde kommune er de to vanligste måtene å beregne grad av utnytting % – BYA (bebygd areal) for nye planer og u-grad for gamle planer. Veiviseren “Hvor stort kan du bygge” beregner kun to beregningsregler: BYA og %BYA. Brukertester vi har gjennomført viser at det er svært.

Beregningsregler i eldre planer: Planer vedtatt før 1.

Bya beregningsregler

Tilfelle 4: Påbygg på bygning som allerede overskrider maks tillatt BYA. I Bærum kommune er det %-BYA som gjelder for det fleste regulerte og alle. Til opplysning så beregner veiviseren "Hvor stort kan du bygge" kun to beregningsregler: BYA og %BYA. Brukertester vi har gjennomført viser. Nå er veiviseren utvidet med nye beregningsregler. Trådstarter: Er grad av utnytting oppgitt som BYA eller BRA? Er BYA på 35%, og tomta di på 1000 kvm, kan du bebygge 350 kvm. Nå er veiviseren fra Direktoratet for byggkvalitet utvidet med nye beregningsregler.

Se etter prosent BYA eller antall kvadratmeter BYA; Tillatt.

Bya beregningsregler

Kort om lov og forskrift, roller og søknadskategorier. BYA, høydebestemmelser, avstandskrav. Beskrivelses brev – hvordan selge prosjektet til. Bebygd areal «BYA» skal være lik eller mindre enn 20 % av tomtearealet, dog ikke mer enn 200. BYA % etter garasjebygg: 168 m2 (eksist. bolig) + ny garasje 38,3 m2 x 100 1710 m2= 29 % BYA (ikke inkl. utv. P-pl).

BYA grunnet nye beregningsregler hvor også parkeringsareal skulle medregnes i utnyttelsesgraden. Bebygd areal (BYA): angir det areal i kvadratmeter som bygninger, overbygde. Det finnes flere ulike beregningsregler for grad av utnytting. NS 3940 for den enkelte tomt er angitt i plankart. Kan ikke inneholde rom til varig opphold eller. Valgfri registrering – ingen beregningsregler.

BRA) eller bebygd areal (BYA) er over 50 m2. Beregningsregler for BYA og BRA – kapittel 2.