Bruksendring kjeller oslo

Vil du gjøre loft eller kjeller om til soverom eller stue? Eller vil du gjøre kontor om til bolig? Problemstillingen i dag er at de fleste boliger Oslo og Akershus omsettes.

Bruksendring kjeller oslo

En bruksendring av et rom kan ha betydning for hvilken kategori. Men du må fortsatt søke kommunen om bruksendring. Da blir vel rekkefølgen å først søke bruksendring for kjeller, deretter.

Drammen og Oslo har også gode veiledere for søknad om bruksendring.

Bruksendring kjeller oslo

Enklere å gjøre om loft og kjeller til boligareal – men husk søknad. Jan Larsen som er senior kommuniksjonsrådgiver ved Plan og bygningsetaten i Oslo:. Dette er for eksempel i saker hvor det er søkt om bruksendring uten. Utleie, boenheter og søknadsplikt – særlig om utleie av bolig i kjeller. Om det er nødvendig å søke om bruksendring beror på om arealet som skal innredes er.

Høringsforslaget er konsekvensutredet av Oslo Economics. Bruksendring av kjeller eller loft til egen boenhet er søknadspliktig. Søknad, prosjektering, utførelse og kontroll av tiltak skal forestås av foretak med ansvarsrett. Oslo kommune er opptatt av å sikre god bokvalitet og verdige boforhold for alle innbyggerne i.

Bruksendring kjeller oslo

Ved bruksendring og nødvendig ombygging av eksisterende byggverk kan kommunen gi tillatelse også når det. Før man i det hele tatt kan begynne å tenke på å innrede kjelleren, må man derfor sørge for at fuktgjennomslag. Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel er noe du kan være ansvarlig for selv. Det gjelder også når bruksendringen gjelder del av en bygning, for eksempel å innrede kjellerboder til kjellerstue. Bruksendring av lofts- og kjellerareal til boligareal.

I Oslo kommune har en Gul liste (registrerte bygninger med antikvarisk verdi). Fra nyttår blir det enklere å bygge om og tilpasse bod, loft og kjeller som oppholdsrom. Kravene som stilles til søknad om bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel lempes. Huset i Oslo fra 1968 ble kjøpt for 6. Kjøperne oppdaget at selger aldri hadde søkt bruksendring for kjelleren. Selger hadde ikke søkt om bruksendring for kjelleretasjen. Godkjenning ville koste mye, og partene var uenige om hvilken verdireduksjon manglende. En kjeller kan innredes til det meste, men det er en rekke ting du bør tenke over først.

Før du foretar en bruksendring av kjellerrommet til oppholdsrom, må. Du kan lese mer om bruksendring av kjeller på nettsiden til Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune. Du kan også lese denne artikkelen fra Dine penger, og se. At det er kjellerstue, men ikke er godkjent P-rom? Det er ikke søkt om bruksendring såvidt jeg vet om og med tanke på den manglende.