Brannklasse dører

Røyktetthet av dører, luker og lignende. En brannklassifisert dør B30 er for eksempel en dør som står 30 minutter. Våre brannhemmende vinduer og dører er spesialkonstruert til å forsinke brannspredning til omkringliggende hus.

Brannklasse dører

Les mer om våre klassifiserte dører her. Ved definisjon av brannklasse legges risikoklassifisering til grunn, da byggets. A – Ståldør eller dør av annet ikke brennbart materiale: B – Dør produsert i. I brannseksjon med ulike brannklasser skal.

Brannklasse dører

Underliggende etasje skal ha brannklasse minst som. Våre branndører fås i mange klassifiseringer, fra uklassifisert til brannklasse A120 og EI120. Lyddører med lydklassifisering opptil 50dB, EMI-demping og. I de tilfeller det stilles krav om selvlukkende dører, anbefales det bruk av dørpumpe: Spesifisering: Brannklasse EI15, EI30, EI60. Malte dører har en hardfiberplate for maling som overflate. Malte dører er 39 mm tykke og kan leveres i de fleste NCS-farger.

Finnes det en enkel oversikt over de ulike brannklassene for ytterdører og hva de ulike betegnelsene innebærer? Drage brannklassifiserte dører leveres i en rekke varianter og med et meget bredt spekter av beslag. Glassåpning i tette dører brannklasse A30 og A60.

Brannklasse dører

Underliggende etasje skal ha brannklasse minst som overliggende etasje. Preaksepterte ytelser – dører og vinduer i seksjoneringsvegg. Byggmester påstår det skal være dør i brannklasse E30 mellom bolig og garasje når disse er murt inntil hverandre i kjeller, mens dørprodusent. Bolseth Glass har stort utvalg i brannklassifiserte dører, vinduer og fasader i aluminium og glass. Døren kan leveres i brannklasse E30, EI30 og EI60.

I brannklasse 3 stilles samme krav også til. Det er kun brukt dører med brannklasse der dør-. Karm med varmforsinket anslagsterskel. Det skal brukes dører med dokumentert brannklasse og dørleverandørens monteringsanvisning skal være fulgt. Vi produserer dører etter kundens ønsker, både ytterdører og innerdører i mange. Massive laminerte, finerte og malte dører, lyd- og brannklassifiserte til bruk i. Vi produserer på egen fabrikk dører, vegger, tak og fasade i glass og aluminium i Hydro’s Wicona.