Bostøtte regler

Her finner du lover, forskrifter og retningslinjer for bostøtteordningen. Alle over 18 år kan søke bostøtte, unntatt studenter og personer i førstegangstjeneste. Bostøtten avhenger av inntekt og formue til deg og de du bor med. Regelverk og skjemaerBufretLignendeLov, forskrifter og retningslinjer for bostøtte. Veileder for av krav om tilbakebetaling av feilutbetalt bostøtte. Nå kan du søke bostøtte til private bokollektiv! Hvorfor utbetales bostøtten min til kommunen?

Bostøtte regler

Legg inn opplysninger som gjelder den 1. Du finner mer informasjon hvis du trykker på spørsmålstegnet i hvert felt. I juli endret vi inntektsgrunnlag, satser og regelverk. Det fikk betydning for beregningen av bostøtten din, og du får derfor et nytt vedtak for juli. Du har ikke rett til bostøtte hvis inntektsgrunnlaget i husstanden din overstiger øvre grense for inntekter. Husbanken har nå sendt ut varsel om tilbakebetaling av bostøtte til ca. Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for deg som har lav inntekt og høye boutgifter.

Et kjempebra tiltak og genialt med regelen om egen inngang sånn at. Regelverket for bostøtte er endret, men det er skjermingsregler for uføre.

Bostøtte regler

Fra 2017 er det varslet nye regler for bostøtte til personer med. Alle over 18 år kan søke bostøtte med unntak av vernepliktige og studenter. Bostøtte – nye regler fra januar 2017. Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for de som har lav inntekt og høye boutgifter.

Det gjelder egne regler for personer som er. Forskrift om kommunal bostøtte, Oslo. Det forundrer meg at det er utrolig lite informasjon å få rundt nye endringer av bostøtte som skal på plass i år? Det ble innført nye regler for bostøtteordning 1 juli 2009 og mange som tidligere ikke fikk bostøtte kan nå søke,Andelen leieboere som mottar bostøtte har vært. Regjeringen foreslår tiltak for å få til raskere utbetaling av bostøtte. Det er slik, at det blir noe uklart om de nye reglene med høyere egenandel, som søker av bostøtte må dekke selv, gjelder for de som omfattes.

Bostøtten endre stort sett hvert år ved at inntektsgrunnlaget endres. Innføringen av ny uføretrygd medførte at.