Borteboerstipend

Du har bare rett til bostipend på 4 261 kroner i måneden, når du bor for deg selv. Bostipendet er ikke behovsprøvd etter foreldreøkonomi og. Må du flytte hjemmefra for å gå på videregående?

Borteboerstipend

Om du får borteboerstipend avhenger av avstanden til foreldrenes bosted og mengde lån avhenger blant annet av foreldres samlede inntekt. Her følger reglene om borteboerstipend fra Statens lånekasse for utdanning. Inntakskontoret for videregående opplæring i ditt fylke bør du jo også kontakte i. For, når du har du egentlig krav på et «borteboerstipend»?

Borteboerstipend

Og, hvor mye kan du egentlig tjene før du ikke får gjort om lånet til stipend?

Derfor er det veldig viktig at borteboere holder seg innen de reglene som. Den 18 år gamle skoleeleven får ikke borteboerstipend fra Lånekassa, selv om hun går på skole i Vesterålen og mora bor i en annen landsdel. At 3,6 prosent jukser skulle tilsi at 6354 studenter klarer å snike til seg borteboerstipend og dermed en fordel på 36. Jeg har søkt på Google og vært på hjemmesidene til Lånekassen, uten å ha funnet svar. Hvilke regler gjelder for å få borteboerstipend? Er skolen for nære faren din til at du automatisk kan søke borteboerstipend? Barnevernet har vel ikke så mye de får gjort mtp at du antakeligvis.

Spørsmålet mitt er om jeg vil få borteboerstipend dersom jeg flytter?

Borteboerstipend

Jeg har nemlig hørt at det er hvor lang tid du bruker med kollektiv transport. Flere studenter svindler til seg borteboerstipend fra Lånekassen. Nå vil Lånekassen ha flere kontroller. Lånekassen har sett seg lei på at studenter oppgir uriktig adresse og får stipend de ikke har rett til. NO 10% rabatt på hele sortimentet til Junkyard. Jeg har bodd i snart 2,5 år på studiested med borteboerstipend. Da har det hendt tidligere at jeg har flyttet hjem en måned før semesteret.

Lånekassen varsler nå storkontroll for å ta studenter som svindler til seg borteboerstipend. Universitas har møtt en av stipendsvindlerne. Lånekassen vurderer å kutte borteboerstipend. Lånekassen har sett seg lei på at studenter oppgir uriktig adresse og får stipend de ikke har rett. Etter skilsmissen har barnet bodd hos sin mor. Er det mulig for en lærling å få borteboerstipend? Kan jeg søke om stipend når jeg er lærling?

Ja, du kan søke om stipend når du er lærling. OSLO: Lånekassen har sett seg lei på at studenter oppgir uriktig adresse og får stipend de ikke har rett til. Kan studenter som bor på samme adresse som foreldrene få. I forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2003 ble det vedtatt å innføre ny støtteordning for videregående opplæring fra. Regjeringen foreslår i sitt forslag til statsbudsjett å endre reglene for borteboerstipend slik at støtten blir drastisk redusert. Dette betyr at folk som av ulike årsaker.

Et alternativ kan være å kutte borteboerstipendet. Det er fryktelig synd at en ung gutt eller jente går inn i voksenlivet med svindel på rullebladet, sier fagdirektør. Jeg fikk avslag på min søknad om borteboerstipend etter at jeg flyttet til min bestemor, grunnet at jeg ikke følte meg trygg i hjemmet. Siden det er så og si fullstendig uavhengig av hvor du bor (så lenge du har nettdekning) så kan jeg ikke.