Borettslagsloven § 5-17

Reglene om borettslagets og sameiets vedlikeholdsansvar finnes i hhv. Vedlikeholdsansvar ved innglassing av balkong i borettslag. Borettslagsloven § 5-17 kan betraktes som motstykket til omtalte § 5-12, hva gjelder fordelingen av vedlikeholdsoppgaver mellom den enkelte.

Borettslagsloven § 5-17

Regler om borettslagets vedlikeholdsplikt finnes i borettslagslova § 5-17;. Anbefalt bok for styremedlemmer i borettslag og sameier: Jussportalen. Borettslag eller andelshaver hvem kan forfølge mangler ved boligen?

Borettslag – bygge og finansieringsplanen.

Borettslagsloven § 5-17

Jeg forstår at jeg er i borettslagsloven §§ 5-13 til 5-18, men jeg greier ikke å finne ut hva som er. Hovedregelen for vedlikehold av balkonger i borettslag er at. Selv om bestemmelsene i burettslagslova § 5-12 og 5-17 og. Et borettslag hadde gjentatte ganger henvendt seg til en andelseier og bedt om. Dette innebærer at: 1) I borettslag og boligsameie har styret plikt til å arbeide systematisk. Styrets vedlikeholdsplikt er beskrevet i Borettslagsloven § 5-17 og. Synspunktet her bør være at borettslagslovens ansvarsfordeling etter § 5-12 og § 5-17 blir avgjørende for hvor kostnaden til egenandel skal.

Hvilken rett har andelseier i borettslag (eller seksjonseier i ess) til å. Borettslag er tilknyttet Halden Boligbyggelag og består av 2 boligblokker, med totalt 108 boliger.

Borettslagsloven § 5-17

Boligselskapets utbedring av skade Skade på bolig eller inventar som følge av annen eiers mislighold Borettslag Særregel i brl 5-17 (1) Eierseksjonssameier. Klosterenga borettslag vil avholde generalforsamling den 20. Se for øvrig Borettslagslovens §5-12 og §5-17 for oversikt over hva som inngår i henholdsvis andelseiers og borettslagets vedlikeholdsplikt. Styrets vedlikeholdsplikt er beskrevet i Borettslagsloven § 5-17 og. Borettslag skal holde bygninger og eiendommen ellers i forsvarlig stand, så langt plikten. Borettslaget består av 46 leiligheter i rekke. Borettslovens § 5-17 og § 5-12 beskriver hva som er Borettslagets vedlikeholdsansvar og hvilket ansvar som tilligger andelshaver.

Juridisk navn: ENERHAUGEN BORETTSLAG; Org nr: 948 152 525. På oppdrag fra styret i Rognerud borettslag har OBOS Prosjekt AS utarbeidet nedenstående kravspesifikasjon. Otto Sogns vei 2 -16, 5 – 17, 25 – 29. Traktorgarasje: Arkitekttegninger er laget og grunnundersøkelse er gjort for garasje på. Området består i all hovedsak av leiligheter fordelt på flere borettslag. Så lenge det ikke er avtalt noe annet eller vedtektene sier noe om det gjelder lovens regler om vedlikehold, reparasjoner og utskifting, jf brl §§ 5-12 og 5-17.

Vinklingen ”konkurs i borettslag” er valgt for å belyse sentrale problemstillinger som oppstår når konkursdebitor.