Bølgehøyde skrova

Bølgehøyde: 1,5 m, økende til 2,5-3 m lørdag kveld. Bølgemodellene gir prognoser for bølgehøyde og retning inntil 48 timer frem i tid. I tillegg får man oversikt over vindstyrke og vindretning.

Bølgehøyde skrova

På Metrologisk institutt kan du også følge med på bølgehøyde og bølgeperiode for Boknafjord, Sletta og Stad. Det varsles mye sjø relativt langt inn i Vestfjorden i dag, Maksimal bølgehøyde på 11 meter ved Skrova, 13 meter på Hurtigruteoverfarten Bodø-Stamsund og. Bølgevarsel viser bølgehøyder for utvalgte strekninger langs norskekysten. Klikk på en farled i kartet for å se prognosen.

Bølgehøyde skrova

Bilferga som betjener ruta mellom Svolvær og Skrova i Lofoten ligger i dag til. I Troms varsles det maksimal bølgehøyde på opp mot 18 meter. Den 230 kilometer lange Vestfjorden har kun ei varslingsbøye som registrerer bølgehøyden like utenfor Skrova i Lofoten. WTP, Bølgeperiode, Perioden som svarer til maksimum i spektret i sekund. HWA, Bølgehøyde – instrumentell, Signifikant. Signifikant bølgehøyde (Hs) er gjennomsnittsverdien av den høyeste tredjedelen av individuelle bølgehøyder i en 20 minutters periode. Fra nå av vil ingen lenger bo på Skrova fyr. I dag er det en bølgehøyde på seks meter på Skrova.

Og det får følger også for dette sambandet. Bølgene går rett inn Vestfjorden og påvirker. Vi ber om en værbøye av samme type som er utenfor Skrova, hvor vi til. Internett, og få både vindretning og bølgehøyde. Bølgehøyden vil bare stige utover ettermiddagen. Regner med bølger over ti meter, sier. Bildetekster, Svolværgeita, Skrova, 3 bilder, Henningsvær.

Som mannskap var vi blitt litt mer drevne og Anders lot oss få. Maritime data som finnes i databasen for 77063 VESTFJORDEN – SKROVA. Bruk av vindata fra rotvær kontra skrova målestasjon. Retningsfordeling av signifikant bølgehøyde, vind genererte bølger, for tre alternativer. Ved å studere vind-data fra Skrova, ser vi at stedet er dominert av vind fra. Bølgebøyen på Norne, målte 11 m i signifikant bølgehøyde som maksimum. Bølgehøyden har variert fra 0 – 4,5 m uten at hverken båt eller mannskap.

Signifikant bølgehøyde har ligget på 6-7,5 m i vestfjorden i mårrest og natt, dette er målt innerst i fjorden ved skrova. Når det er mer enn 4-5 meters bølgehøyde over Vestfjorden så må Bognes – Lødingen. På Svolvær-Skrova-Skutvik er det Vågan som går fast. Ca ei mil før Skrova møtte jeg mj Erling i følgebåten, med kaffe og. Figur 7 Sjøtemperaturer gjennom årets. Stasjoner for modellering av bølgehøyde er Met.