Bibliotekar hioa

Studiet er organisert i emnegruppene kunnskapsorganisasjon og gjenfinning, bibliotek og samfunn og litteratur og bruker. Første studieår av det treårige bachelorstudiet i bibliotek- og informasjonsvitenskap kan også tas som et årsstudium. Bibliotek- og informasjonsvitenskap (nettstudium) gir en bred innføring i organisering, gjenfinning og formidling av ulike medieformer og tekster.

Bibliotekar hioa

Husk å bruke studentkort og kode for å komme inn etter betjent åpningstid. Masterstudiet i bibliotek- og informasjonsvitenskap går over to år og er en omlegging av det tidligere sivilbibliotekarstudiet. Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag har i dag ca.

Instituttet tilbyr studier i bibliotek- og.

Bibliotekar hioa

Les mer om Læringssenter og biblioteks enheter her. Læringssenter og bibliotek Publisert: 25. Som doktorgradsstudent i bibliotek- og informasjonsvitenskap kan du kvalifisere deg til forskning innen feltet, undervisningsstillinger ved. Samfunn, bruker og bibliotekar : forholdet til bruker og samfunn. Organisering av bibliotektjenester : organisering og utvikling av tjenester.

Emnet består av tre delemner med integrerte arbeidsoppgaver. Studier innenfor fagområdet arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag. Fagsider Bachelor bibliotek- og informasjonsvitenskap. BIB3900 Bacheloroppgaven; Valgfritt fordypningsemne: BIBV3100 Vindu.

Bibliotekar hioa

Studentene på bachelorstudiet i bibliotek- og informasjonsvitenskap har praksis fem uker i både første og andre studieår. Læringssenter og bibliotek arbeider for å spre kunnskap, bidra til forskning og studentenes læring.

Høgskolen i Oslo og Akershus – Velkommen som ny student! Samfunn, bruker og bibliotekar: Øivind Frisvold (ØF). Medier og marked: Anita Sandberg (AS) – koordinator. Organisering av bibliotektjenester:. Skal elever få leselyst, må samarbeidet mellom lærer og bibliotekar inn i lærerutdanningen. StudentinformasjonBachelorstudium i bibliotek- og informasjonsvitenskap. Studenter og ansatte ved HiOA kan bruke dette skjemaet til å sende et spørsmål til Læringssenter og bibliotek eller bestille søkehjelp av en bibliotekar.

Ved Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag tilbys masterstudium i bibliotek- og informasjonsvitenskap (120 sp). Studiestartprogram – Bachelorstudium og årsstudium i bibliotek- og informasjonsvitenskap. Her finner du ut hva som skjer den første uka i. Vegard SyrstadSpesialbibliotekarVegard. Bibliotekar med kompetanse innen undervisning, databasesøk, informasjonskompetanse, phd-støtte og publisering. Bettina er vår «pedagogiske» bibliotekar. Hun er utdannet lektor og har mye pedagogisk og didaktisk kunnskap og erfaring.

Samle, formidle, dele: 75 år med bibliotekarutdanning. Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag (ABI) arrangerer jubileumsseminar fredag 4. Som forfatter og bibliotekar er Lars Petter stifinner i en verden full av tekst og symboler. En undersøkelse av hva bibliotekarer og arkivarer i denne sektoren gjør, og. Gir utdannelse til å jobbe i bibliotek, arkiv, aviser forlag, bokhandel og annen. Kvalifikasjoner for Bachelor i Bibliotek- og Informasjonsvitenskap – HiOA.