Avstand fra gulv til vindu

Det skal være maksimum 0,9 metet fra gulv til underkant vindu. Er det noe krav til avstand mellom rømningsveiene? I Trenor Vinduers brosjyre og pristabell så har vi merket tydelig vinduer som er godkjente.

Avstand fra gulv til vindu

Hvis vinduet er plassert under en viss avstand fra nærmeste bygning så skal. TEK 10 krever ikke sikkerhetsglass for vanlige vinduer i boliger dersom vinduenes underkant er 0,8 m eller mer over gulvet. Er det under 0,8 m opp til vinduet.

Avstand fra golv til underkant vindu må ikke overstige 1,0 m, om det ikke er.

Avstand fra gulv til vindu

Rom for varig opphold skal ha vinduer og utsyn. Avstanden fra gulv til underkant vindu må heller ikke overstige 1,0 meter. Et rømningsvindu må i åpen stilling ha en fri åpning på minst 0,5 m bredde og. Avstand fra gulv til underkant av vindusåpningen bør være maksimalt 1,0 m med. Ytterkant av sentral skal ha en avstand på minst 500 mm fra innvendig hjørne eller annen hindring. Montasjehøyde skal være 1000 mm over gulv i føringssone (M). Her er noen tips å råd å følge om du skal skifte vindu selv.

Denne må gå til nestestender, og avstanden dit er gjerne 60 cm. Avstand fra gulv til underkant vindu må ikke overstige 1,0 meter, med mindre.

Avstand fra gulv til vindu

Vindu i kjeller kan regnes som rømningsvei dersom forholdene er spesielt. Gulv og vegger som utsettes for vann må være tette, og det må være sluk. Det er mulig å ha vindu i yttervegg i badstue, men det bør i så fall være lite. Badstuovnen skal være plassert med en avstand på minst 0,5 meter. For at et vindu i kjelleren skal regnes som rømningsvei, må det i åpen tilstand ha.

I tillegg kan ikke rømningsvinduet være mer enn en meter over gulvet, med. For å lette rensingen bør avstanden fra kjellerveggen til kassens. Rømningsvei skal på oversiktlig og lettfattelig måte føre til sikkert sted. Den skal ha tilstrekkelig bredde og høyde og være utført som egen branncelle. Avstand til toalett bør være minst 0,9 m; ha armatur som i funksjon og. Bryter må plasseres med minimum avstand på 0,5 m fra hjørne og med en høyde på mellom 0,8 m og 1,1 m over ferdig gulv.

Høyden fra gulv, repo eller trinn opp til glass må være. Indre ganglinje: Tenkt linje i avstand 300 mm fra håndlist langs trappens indre begrensning. Minimum avstand til vindu 3cm dersom vinduet er på solside av huset. Ovn montert på gulvbrakett gir en avstand til gulv mellom 2 – 5 cm avhengig. For å skjule kjøleribbene når panelovner står foran et vindu som går helt ned til.