Arveloven testament

Hvis du vil skrive testament som går på bekostning av arveretten til ektefellen din, må du informere ektefellen om testamentet, ellers gjelder ikke testasjonen. Du får også hjelp til å tolke testamente. De regler vi har i Norge vedrørende testament og arv i det alt vesentlige nedfelt i arveloven av 1972.

Arveloven testament

Denne finnes på Internett på adressen. Våre advokater er spesialiserte på arv etter testament og bistår med alle typer arvespørsmål. Les mer om arv på våre sider eller kontakt våre advokater. Næraste slektsarvingar er avkomet (livsarvingane) til arvelataren.

Arveloven testament

Barna til arvelataren arvar likt dersom ikkje anna går fram av særskilde lovreglar.

Hvis foreldrene vil gi friarven til andre enn barna, må de opprette testament. Loven åpner for at den som etterlater seg arv, kan begrense hvert. Hvem arver hvis det ikke er skrevet testament. Det følger av arveloven at enhver som har fylt 18 år har friheten til å fastsette i et testament hva som skal gjøres med det en selv etterlater seg når man dør. Arveloven har klare regler for hvem som er dine slektsarvinger. Man kan forandre fordeling av arven ved å skrive testament. Staten får arven hvis den avdøde ikke har slektninger som etter arveloven har rett til arven, og det heller ikke er utpekt arvinger i testament.

De fleste kommer bort i et arveoppgjør i en eller annen form, i løpet av livet.

Arveloven testament

Det virker imidlertid som om de færreste setter seg inn i. Gå til Arv etter testament – Et sentralt prinsipp innen arveretten er testasjonsfriheten, som i utgangspunktet gir mulighet til å opprette et testament. For det første vil testator ikke kunne begrense pliktdelsarven gjennom testamentet, se for norsk retts vedkommende arveloven § 29. Ved separasjon eller skilsmisse faller arveretten bort og arvelater kan dessuten innskrenke den ved testament. Vi har over 10 års erfaring og er spesialist i arverett. UGYLDIG TESTAMENT SOM FØLGE AV DEMENS.

Hovedregelen i arveloven er at barn arver sine foreldre. Dersom et slikt testament opprettes vil felles barn få den frie tredjedelen ekstra til fordeling. Arveloven har strenge regler om hvordan testamenter skal opprettes. Følges ikke lovens regler til punkt og prikke, kan testamentet bli ugyldig. Testament har tradisjonelt vært måten å sikre fordelingen av arv etter en persons død, men i dag er legalarvinger sikret arv etter arveloven. Hvis Ola og Kari var gift, kan Ola bruke testamentet til å utvide Karis arv.