Arkiv nettstudie

Du kan for eksempel melde deg på kurs i elektroniske arkiv, kurs i dokumentforvaring, kurs i K-koding (tagging av saker), og andre kurs med relevans for. Bibliotek- og informasjonsvitenskap gir et bredt spekter av jobbmuligheter. Bibliotekarer arbeider i ulike typer arkiv, aviser, forlag, bokhandel og. Arkivarer har kompetanse i hvordan arkiver dannes, ordnes og oppbevares. De bruker denne kunnskapen til å organisere dokumenter, både i. ARKIV OG SAMLINGSFORVALTNING, Mediefag, bibliotekfag og.

Arkiv nettstudie

ARKIV OG DOKUMENTBEHANDLING, Mediefag, bibliotekfag og journalistfag, Bachelor. Det er 44 registrerte skoler som tilbyr studier i Nettstudier, og du kan velge mellom 898 ulike.

Nettstudier gjør det mulig å studere hvor som helst når som helst. Studiet er en del av det samordna opptaket i 2016. Studiested Pilestredet (Oslo kommune) Søk på Samordna opptak, med elektronisk identitet fra MinID. Her finner du en oversikt over Kurs i database og arkiv i Nettkurs og nettstudier. Søk gratis i Norges største og mest. Jeg har meldt meg på et nettstudie som ved deltid regnes å ta ett år:tullelue: og jeg jobber masse, men kan regulere arbeidstiden min. Saksbehandling er kurset for deg som jobber med saksbehandling i kommunal og statlig virksomhet.

Jeg anbefaler idrettsutøvere eller andre som reiser til å bruke nettstudiene som eCademy tilbyr. Her kan du laste opp CV, referanser, attester, vitnemål og skolepapirer samt andre dokumenter det er viktig å ta godt vare på. Tips fra NKI Nettstudier – Nordens største nettskole – slik forbereder du deg til. Sett deg gjerne ned med en eller to eksamensoppgaver fra arkivet og besvar. Studiet vil plasseres i den nye skandinaviske læringsportalen for kompetanseutvikling blant profesjonelle, som er. Høgskolen i Lillehammer er av Norgesuniversitetet tildelt midler til utviklingen av et fleksibelt nettstudium i filmhistorie.

Høgskolen i Oslo og Akershus tilbyr bachelorstudiet i arkiv- og dokumentbehandling i skolens lokaler i Oslo. Utdanningen skal gi deg solig kunnskap innen teori. Jeg tenker å ta meg fri et år etter VGS og sannsynligvis jobbe litt for å tjene litt penger. Jeg fikk da en ide om at jeg kunne ta et "kurs" eller et. Høyskolen Kristiania Nettstudier tilbyr Bachelor i administrasjon og ledelse som nettstudium. Nettstudiet må vere ved ein norsk lærestad og oppfylle visse krav.

Jeg fikk et spørsmål i kommentarfeltet om jeg kunne fortelle om mine erfaringer med nettstudier, og det gjør jeg gjerne! Studentportal: Studiekvardagen: Studiehandbok: Søk etter emner: Arkiv 2015-2106. Ved Høgskolen i Østfold tilbyr vi to nettstudier som er gratis og som kan gi studiepoeng. Fenomenet heter MOOC og kommer fra USA. Nettstudier gjør UiS til globalt universitet. Nettstudier i stort omfang kan spenne beina under den tradisjonelle måten å tenke. Et regjeringsoppnevnt utvalg foreslår at staten investerer inntil 380 millioner årlig.

De vil prioritere etterutdanning av lærere, helsepersonell og. Høgskulen i Volda tilbyr frå hausten samlings- og nettbasert grunnskulelærarutdanning 1. Dette vil i praksis seie at du kan bu. Yrkesgrupper som lærarar, journalistar, kulturarbeidarar og –administratorar i vid forstand (ABM-sektoren: arkiv, bibliotek, museum) hentar viktig kompetanse. Gratis nettstudier jevner ikke ut klasseforskjeller. Norske forskere starter jihad-arkiv. Jeg vurderer å ta et fag eller to mens jeg jobber til høsten, det må være nettstudie, og aller helst ikke BI som koster penger.