Antall hytter i norge 2015

Bygningsmassen økte netto med nær 28 000 bygninger i 2015. Antall bygninger i landet har passert 4,1 millioner. Helårsboliger og våningshus benyttet som. Antall omsetninger av fritidsboliger i fritt salg økte med 14 prosent i 3. For boliger i fritt salg var det en. Denne modulen belyser bygging av nye hytter i en valgt region. Modulen viser antall fullførte hytter, hyttenes samlede areal i kvadratmeter og.

Modulene under Hyttebestand viser antallet hytter i regionene – og regionenes andel av hyttebestanden i eget fylke, egen landsdel og på landsbasis. Figurene viser endelige tall for januar-desember i årene 2000-2015 – og framskrivninger for året. Hytte, 4 213 783, 3 991 729, 222 054, 5,6. Europeisk utleiegigant tror utlendingene mer enn gjerne vil leie hyttene vi ellers lar stå tomme. Fritidsboliger på fjellet Årsrapport februar 2014 – januar 2015. Sist år har det blitt solgt 3 188 hytter på fjellet, sammenliknet med. Tabellen er sortert etter antall registrerte omsetninger siste år.

PRISSTATISTIKK FOR BOLIGER VED SJØEN – EIENDOM NORGE. For mai og juni i 2015 er det blitt solgt 653 sjøhytter. I forhold til folketallet finnes det langt flere hytter i Norge enn i Sverige og Danmark. I forhold til hvor mange hytter nordmenn eier, er antallet som leier ut svært lavt, og lavere enn i Sverige og Danmark, sier. Det er om lag 2 274 000 boliger i Norge. Dette tilsvarer – naturlig nok – omtrent antallet husholdninger (husholdning = å holde hus sammen). Sekundærboligene brukes gjerne som hytte i byen eller leies ut til andre.

Siden 2012 har tallet på antall sekundærboliger i Oslo ligget på rundt 50. Oppdal er største «hyttekommune» i Midt-Norge og nord for. Antall TV-abonnement fordelt på type 2007 – 2015 (antall i tusen). TV-tilknytning – for eksempel kabel-TV hjemme og bakkenett på hytta. Det finnes i dag 450 000 hytter i Norge. Av: Bjørn-Erik Øye Publisert: 2015-03-26 Emnekategorier: hytte hytteliv hyttemarkedet hytteoppussing.

Så langt har 2015 vært et bra år for hytter på fjellet. De mest populære områdene for fjellhytter rangert etter antall sidevisninger er:. Institutt for samfunnsøkonomi, Norges teknisk-naturvitenskapelige. Oversikt over utviklingen i antall hytter i Norge og etter region, 1998-2015. Nye hytter skal ha en LIGNINGSTAKST ved formueskatt-ligningen på 25. FÅ innbyggere i forhold til antall fritidsboliger utmerker seg gjerne med et.

Antallet fritidsboliger som selges i fjellet nådde nye rekordhøyder i 2014.