Annuitetslån og serielån

Bør du velge et annuitetslån eller et serielån på ditt boliglån? Vi har sammenlignet rentekostnad mellom de ulike lånene. Både i annuitetslån og i serielån betaler du renter av den til enhver tid gjenstående gjelden.

Annuitetslån og serielån

Har du råd til å starte med høye avdrag, bør du velge serielån. De vanligste lånene er serielån og annuitetslån. Ved et serielån betaler en avdrag i like store deler mot den opprinnelige summen hver termin, slik at restbeløpet. Med annuitetslån betaler du det samme terminbeløpet gjennom hele lånets løpetid.

Annuitetslån og serielån

Med et serielån vil avdragene være like store og rentekostnadene stadig. På annuitetslån betaler du en lik som hver måned, som består av både renter og avdrag på lån. Du betaler mest lån først og mer avdrag. Vi kan vise både annuitetslån og serielån. Har du god betjeningsevne, kan du velge serielån i stedet for annuitetslån. I et serielån er avdragsbeløpet det samme gjennom hele låneperioden, mens. Velger du serielån så blir det første terminbeløpet 10. Som annuitetslån blir ditt første terminbeløp 8. De vanligste låneformene er annuitetslån og serielån.

Annuitetslån og serielån

Hvis man tar opp et annuitetslån, betaler man like store beløp hver termin gjennom. Mange lurer på hva forskjellen er på annuitetslån og serielån. Som regel er annuitetslån vanligere, men også dyrere enn serielån. I forhold til et serielån med samme løpetid vil innbetalingene på et annuitetslån være lavere i begynnelsen, men større mot slutten. Fagstoff: Hvis du tar opp et annuitetslån, betaler du like store. I et serielån betales like store avdrag i hele låneperioden, i tillegg kommer rentene som er fallende utover i låneperioden fordi lånebeløpet blir. Med et annuitetslån betaler du samme beløp hver måned gjennom hele lånets løpetid gitt at renten er uforandret.

Etter hvert som du nedbetaler lånet, blir. Du velger selv om du vil ha annuitetslån eller serielån hos oss. En av disse mytene er at serielån er billigere enn annuitetslån. La oss først forutsette at rentesatsen er lik for de to lånene. To hovedtyper er annuitetslån og serielån. Viktige størrelser ved opptak av lån er renten og tilbakebetalingstiden. Annuitetslån er avdrag hvor du betaler mye renter i starten,men så minker det etterhvert,serielån betaler du like mye renter som du betaler ned på gjelda.

Ved serielån betaler du i tillegg til rente et fast avdrag på lånet hver måned. Til å begynne med er terminbeløpet ved serielån høyere enn ved et annuitetslån.