Anbrakt definisjon

Definisjoner for tilstand (kap. 7.1). Siktemålet med visitasjon av person er å søke etter ting som er anbrakt utenpå kroppen eller som befinner seg hos personen i dennes umiddelbare nærhet. Betydningen av distichous: (Prosodi) Et par vers eller poetiske linjer gjør komplett forstand; et epigram av to vers.

Anbrakt definisjon

Distichous, Anbrakt i to vertikale ra. Enheten ble fastsatt av CGPM i 1948, og definert slik:Én ampere er den. Det punkt hvor avstanden mellom to spor er så stor at det mellom lasteprofilet anbrakt på det ene spor og minste tverrsnitt på det andre spor. Du kan også legge til en definisjon av hjell selv.

Anbrakt definisjon

Prosjektert mengde (p) er mengden innenfor den måleavgrensing. Det bestrides ikke at massene i henhold til avtalen skulle måles som prosjektert anbrakt volum, men spørsmålet i saken er hvordan dette. Prosjektert anbragt volum av fyllingsmasser er beregnet ut fra en geoteknisk vurdering som angir. Hvis radarutstyr er anbrakt og brukbart skal det brukes riktig inkludert. For øvrig gjelder de definisjoner som er inntatt i forskrift av 4. Radiatorer og andre varmeinnretninger skal være slik anbrakt og. Likeså påligger det leieren å vedlikeholde ledninger og innretninger som han har anbrakt, og utrede utgiftene ved ovnsfeiing. Betegnelsen bolig forekommer i ulike lovverk og har noe ulik definisjon. Søyle, ikke metall, 5, Definisjon: Én søyle er en slank støtte, eller en stolpe som.

Anbrakt definisjon

Det er operatøren som er ansvarlig for å definere kystkorridoren for det. Redningsflåter i tilstrekkelig antall til å bære alle om bord, anbrakt slik. Anbragt tilstand (a) er den tilstand materialene er i når de er plassert og bear- beidet og. Et beskyttelsessystem anbrakt til å håndtere feil i et effektsystem. Den foreliggende oppfinnelse er definert i de vedlagte krav. Her finner du definisjoner av de klassebetegnelser som tilsetningsstoffene er. Uttrykket "høyde over skroget" betyr høyde over det øverste. Kommentar: Det bør presiseres at dette gjelder dyr innenfor definisjonen av dyr i. Utlandsdelen er anbrakt som innskudd på konto i Norges Bank.

Definisjon av enheten ampere Enheten ampere ble fastsatt av. Det finnes ingen rettslig definisjon av begrepet felleskostnader. Noen definisjoner: – TMA: Et relativt større. Definisjon koloni: Samling av personer som (frivillig eller tvunget) for lengre. Gisle", ordbok norsk bokmål-norsk bokmål online. Han har drept tre gisler, og nå har han anbrakt en bombe.

De 7 grunnenhetene i SI-systemet er uthevet og definert med ord. Innskipningsleider: Leider anbrakt ved innskipningsstasjoner for redningsfarkoster for å muliggjøre sikker atkomst til. De offisielle tilsetningsstoffer er definert og gruppert etter funksjon og virkemåte. Anleggsområdet er definert slik som vist på oversikts- eller plan og profiltegning.