Sikkerhetsfilosofien

Når sikkerhetsfilosofien er satt i verk, skal den redusere risikoen for uønskede hendelser, som for eksempel tap av viktig informasjon som følge. Ny norm – sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg. Denne normen gjelder for alt arbeid på eller nær ved elektrisk anlegg uavhengig.

Sikkerhetsfilosofien

Dernest beskrives sikkerhetsfilosofien som ligger til grunn for forskriften og hvor viktig det er å etablere en god sikkerhetskultur i den enkelte virksomhet. Forskriften skal ivareta sikkerheten ved arbeid på eller nær ved samt drift av elektriske anlegg ved at det stilles krav om at aktivitetene. Oljedirektoratet dyrker sikkerhetsfilosofien på sokkelen. F – Environmental protection Safety and Control Inspection.

Sikkerhetsfilosofien

Den mønsterorienterte sikkerhetsfilosofien forholder seg til naturens farer.

Keep Reading

Verdens høyeste bølge

Orkanen Ivan lagde den høyeste bølgen som noensinne er målt. En monsterbølge (også kalt ekstrembølge eller freakbølge) er en stor havbølge, mye større enn de omliggende. Signifikant bølgehøyde er gjennomsnittet av den høyeste tredjedelen av bølgene.

Verdens høyeste bølge

Monsterbølger sett fra verdensrommet. Nå er den blitt verdensberømt også blant folk flest, med over 160 000. Signifikant bølgehøyde er gjennomsnittet av den høyeste tredelen av. Carlos Burle (45) ble trolig historisk mandag da han surfet på det øyenvitner sier er en over 30 meter høy bølge.

Verdens høyeste bølge

Den forrige verdensrekorden ble satt i 2011 av. Så mestret han selv det som er blant de største bølgene som. Signifikant bølgehøyde er gjennomsnittet av den høyeste tredelen av bølgene i løpet. Det var disse instrumentene som for første gang i verden dokumenterte at. Keep Reading

Menneskerettighetsbrudd i norge

FNs Høykommissær for flyktninger er krystallklar: Norge kan ikke nekte å behandle asylsøknader fra Storskog-flyktningene. Regjeringens flyktningpolitikk får Amnesty til å beskylde Norge for å undergrave menneskerettighetene. Helsedirektør Bjørn Guldvog bekrefter at han kjenner til brudd på menneskerettighetene i norsk eldreomsorg.

Menneskerettighetsbrudd i norge

Norges tur til å stille i FNs menneskerettighetsråd for deres Universal Periodc Review, med. Jurist: – Norge bryter menneskerettighetene. Norske myndigheter må starte med å oppfylle menneskerettskonvensjonene som de har en plikt.

Grunnlaget for menneskerettighetene er FNs verdenserklæring om menneskerettighetene fra 1948, som alle verdens land har erklært seg enig. Stopp brudd på menneskerettigheter i Norge, Oslo, Norway. Folkebevegelse for opprettelse av en klageinstans for. Keep Reading